Biuro rachunkowe

Nasza oferta szczegółowa obejmuje prace w zakresie:

– podatków:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług -VAT
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.

– prowadzenia kadr:

 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS (Program Płatnik Elektroniczny),
 • reprezentowanie przed ZUS.

oraz pomoc przy:

 • zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzanie przekształceń firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • szkolenia z zakresu obsługi programów księgowych oraz programu Płatnik,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych,
 • pomoc w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT.
Close Menu